Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych.

Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

zamknij
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Razem

Reklamacje i zwrotu

FRAGMENT NASZEGO REGULAMINU, DOTYCZĄCY ZWROTU TOWARU
Odstąpienie od umowy, Reklamacja

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni (kalendarzowych) odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klient ma 14 dni kalendarzowych na wysyłkę zwracanego przedmiotu na adres Sprzedającego podany w §3.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty (decyduje data stempla pocztowego) bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (sklep@vipdystrybucja.pl) lub przez formularz kontaktowy na stronie www.vipdystrybucja.pl. Oświadczenie można złożyć również na gotowym formularzu, który podeślemy mailowo, po uprzednim skontaktowaniu się z nami drogą mailową lub telefoniczną i poinformowaniu nas o takiej woli.

 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane przez Konsumenta płatności za przedmiot oraz koszty dostawy do klienta. Termin na zwrot pieniędzy klientowi wynosi 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu bądź dokumentu potwierdzającego wysyłkę produktu do siedziby Sprzedającego.

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony zgodzą się na inne rozwiązanie.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Kupna-Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. W przypadku watpliwości formalnych dla wzoru dokumentu reklamacyjnego, może zostać wykorzystany elektroniczny formularz reklamacyjny, który podeślemy drogą mailową po uprzednim skontaktowaniu się z nami i wyrażeniu takiej woli.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.